Skolfotot från 1949 letas nu fram,
det tar ca 17 sekunder vid 56 k


Nyhems skola 
1948-49
Klass 3-4

Håll pekdonet stilla över
eleven så ser Du dennes
namn, annars se namnförteckning.


 Bakre rad. fr. vänster
 
1. Sture Edström
 2. Göran Bergström
 3. Jonny Morén
 4. Tor Pettersson
 5. Gertrud Åhlander
Främre rad. fr. vänster

 6. Ragnar Forsberg
 7. Sven-Göran Svensson
 8. Ingrid Eliasson
 9. Inger Bergström
10. Sonja Åhlund
11. Birgitta Andreasson
12. Ulla-Britt Hedberg
13. Sonja Olofsson

Har någon elev fel namn
vänligen, kontakta

Bygdehistoriska föreningen


Bild ref. Göran Bergström,
Nyhem

tillbaka